دانشگاه گلاسگو؛ دانشگاه باستانی انگلیس

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، دانشگاه گلاسگو در سال ۱۴۵۱ میلادی در شهر گلاسگو در اسکاتلند تأسیس شده و یکی از دانشگاه‌های باستانی انگلیس و چهارمین دانشگاه

ادامه