بررسی جزئیات تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه‌های تهران/ دانشجویان چه زمانی برای انتخاب واحد مراجعه کنند +جدول

خبرگزاری فارس– وحید ونایی: انتخاب واحد در ابتدای هر ترم و سال تحصیلی همواره یکی از دغدغه‌های دانشجویان و شاید مهمترین دغدغه آنها باشد.

ادامه