نظرپور: نخستین همایش و نمایشگاه پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز مردادماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از داره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمد‌تقی نظرپور معاون اداری، مالی و

ادامه