حمایت جدی از طرح دانشجویی ویژه / برگزاری همایش بین‌المللی باستان‌شناسان جوان دانشگاه تهران در ۷ آبان

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران در نشست همایش بین المللی باستان‌شناسان جوان با اشاره به تداوم برگزاری این

ادامه